Từ ngày 01/6/2020, UBND phường Đông Hưng Thuận thực hiện công khai các công trình đăng ký khởi công xây dựng mới, sửa chữa trên cổng dịch vụ công trực tuyến, vui lòng liên hệ 028.37152901 để được hỗ trợ!
HOTLINE: (028)37.152.901
Rác sinh hoạt 
20/11/2020 - 11:56  

Rác sinh hoạt 5 ngày chưa thu gom

TRẢ LỜI (26/11/2020 - 09:09)

Qua phản ánh của người dân, Ủy ban nhân dân phường trả lời như sau: Ngày 25/11/2020, Ủy ban nhân dân phường có mời và làm việc với Công ty TNHH thu gom chất thải rắn Quang Vinh đảm nhiệm thu gom rác tại khu vực này. Qua làm việc, Công ty TNHH thu gom chất thải rắn Quang Vinh cam kết chấn chỉnh ngay công tác thu gom rác của nhân công phụ trách. Hiện nay, Ủy ban nhân dân phường tiếp tục thực hiện giám sát việc thu gom rác của công ty, trường hợp tái vi phạm, Ủy ban nhân dân phường xử lý theo quy định. Ủy ban nhân dân phường trả lời đến người dân được biết.
Trân trọng!

Ủy ban nhân dân phường Đông Hưng Thuận luôn mong muốn nhận được sự đóng góp để xây dựng phường Đông Hưng Thuận ngày càng văn minh, hiện đại. Quý khách có hài lòng với nội dung trả lời của chúng tôi không?

Tệ
Không Hài Lòng
Tạm
Hài Lòng
Rất Hài Lòng
- Ý kiến khác (Những nhận xét có ích thường dài từ 100 ký tự trở lên):
- Họ tên:
- Điện thoại:
- Email:

(Việc cung cấp thông tin email, số điện thoại phục vụ cho việc gửi phản hồi kết quả xử lý phản ánh)