Kể từ ngày 01/3/2018, UBND phường Đông Hưng Thuận thông báo kết quả hồ sơ BHYT tự nguyện hộ gia đình thông qua số điện thoại bằng tin nhắn SMS
HOTLINE: (028)37.152.901

CẤP MẬT KHẨU MỚI

Điền thông tin:
- Email liên hệ(*):
- Mã xác nhận(*):