Từ ngày 01/6/2020, UBND phường Đông Hưng Thuận thực hiện công khai các công trình đăng ký khởi công xây dựng mới, sửa chữa trên cổng dịch vụ công trực tuyến, vui lòng liên hệ 028.37152901 để được hỗ trợ!
HOTLINE: (028)37.152.901

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI
1 NGUYỄN TẤN LỰC BÍ THƯ ĐẢNG ỦY/ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG 0918880449
2 NGUYỄN VĂN TỐT PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY PHƯỜNG 0908014937
3 LÂM QUÂN MINH VƯƠNG CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN (PHỤ TRÁCH CHUNG, HÀNH CHÍNH, NỘI CHÍNH) 0903961594
4 NGUYỄN ĐÌNH BẢO QUỐC PHÓ CHỦ TỊCH UBND (PHỤ TRÁCH KINH TẾ - ĐẤT ĐAI, XÂY DỰNG, ĐÔ THỊ VÀ MÔI TRƯỜNG) 0903950268
5 NGUYỄN NGỌC QUYÊN PHÓ CHỦ TỊCH UBND (PHỤ TRÁCH HÀNH CHÍNH, VĂN HÓA - XÃ HỘI) 0907633760
6 NGUYỄN THỊ HỒNG PHƯƠNG PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG 0909811186
7 VÕ THÀNH THỨC TRƯỞNG CÔNG AN PHƯỜNG 0909323654
8 NGUYỄN THANH SƠN CHỈ HUY TRƯỞNG QUÂN SỰ PHƯỜNG 0908996300
9 NGUYỄN THỊ GIANG TIẾP NHẬN, XỬ LÝ HỒ SƠ LĨNH VỰC TƯ PHÁP - HỘ TỊCH, CHỨNG THỰC VÀ TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VÀ GÓP Ý VỀ DỊCH VỤ CÔNG 0942445781
10 VÕ THỊ THU THỦY TIẾP NHẬN HỒ SƠ LĨNH VỰC SAO Y - CHỨNG THỰC 0909628424
11 NGUYỄN VĂN THIẾT TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI, XÂY DỰNG, MÔI TRƯỜNG THUỘC KHU PHỐ 2, 2A 0919106803
12 LÊ THỊ KIM TUYẾN TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI, XÂY DỰNG, MÔI TRƯỜNG THUỘC KHU PHỐ 1, 1A 0902760486
13 TÔ NGỌC PHƯỚC TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI, XÂY DỰNG, MÔI TRƯỜNG THUỘC KHU PHỐ 4, 5 0908822795
14 VÕ NGỌC HUYỀN TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ HỒ SƠ BHYT HỘ GIA ĐÌNH, BHYT TRẺ EM VÀ HỒ SƠ KHÁC 0989307824
15 TRẦN THỊ THANH LAN TIẾP NHẬN VÀ THỤ LÝ HỒ SƠ LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI, CHÍNH SÁCH CÓ CÔNG, GIẢM NGHÈO; TRẢ KẾT QUẢ HỒ SƠ HÀNH CHÍNH VÀ THU PHÍ, LỆ PHÍ 0976104808
16 NGUYỄN THỊ NGỌC ĐIỆP CHỦ TỊCH ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM PHƯỜNG 0984627962
17 NGUYỄN QUỐC TƯỜNG PHÓ CHỦ TỊCH ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM PHƯỜNG 0907476786
18 NGUYỄN MAI KHANH PHÓ CHỦ TỊCH HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM PHƯỜNG 0937113528
19 MAI THẾ THỐ CHỦ TỊCH HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM PHƯỜNG 0906721434
20 HUỲNH MINH NHỰT CÁN BỘ TUYÊN GIÁO ĐẢNG ỦY PHƯỜNG 0909889155
21 TRƯƠNG THỊ KHÁNH LƯƠNG CÁN BỘ VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY 0913168818
22 NGUYỄN BẠCH PHƯƠNG LIÊN CÁN BỘ KIỂM TRA ĐẢNG ỦY 0901496063
23 NGUYỄN QUỐC HUY BÍ THƯ ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH PHƯỜNG 0902333411
24 NGUYỄN TRƯỜNG HẠNH PHƯƠNG THƯỜNG TRỰC KHỐI DÂN VẬN 0933262040
25 NGUYỄN THỊ KIỀU TIÊN CÔNG CHỨC TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN 0908126264
26 LA TRUNG TUẤN CÔNG CHỨC VĂN PHÒNG - THỐNG KÊ 0902141301
27 NGUYỄN TẤN DŨNG LĨNH VỰC VĂN HÓA THÔNG TIN - THỂ DỤC THỂ THAO VÀ GIA ĐÌNH 0907706079
28 PHẠM VĂN ANH CÁN BỘ PHỤ TRÁCH KINH TẾ 0988779369
29 CÙ THANH SONG CÔNG CHỨC VĂN HÓA - XÃ HỘI 0988601226
30 NGUYỄN TRỌNG NHÂN CÁN BỘ PHỤ TRÁCH KINH TẾ (QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG, CÁC ĐƯỜNG DÂY RÁC DÂN LẬP) 0903736499
31 PHẠM THỊ MỸ LINH DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH 0909184692
32 DƯƠNG TẤN NGHIỆP TRƯỞNG KHU PHỐ 1 0903669071
33 PHAN HUỲNH NGỌC HIỆP CÁN BỘ TỔ CHỨC ĐẢNG ỦY PHƯỜNG 0765424344
34 THIẾU ÚY HUỲNH HOÀNG VŨ CẢNH SÁT KHU VỰC KHU PHỐ 1 (TỔ 10, 11, 12, 13, 14, 15) 0909738386
35 THƯỢNG ÚY TRẦN THANH DŨNG CẢNH SÁT KHU VỰC KHU PHỐ 1A (PHỤ TRÁCH TỔ 1, 2, 3, 4, 5, 6A, 7A) 0909152452
36 NGUYỄN THỊ NGỌC LIỄU VĂN THƯ - LƯU TRỮ - THỦ QUỸ 0398864089
37 ĐỖ VĂN CÔNG TRƯỞNG KHU PHỐ 2 0908195573
38 NGUYỄN THỊ MỸ NƯƠNG TRƯỞNG KHU PHỐ 1A 0909924383
39 ĐẠI ÚY NGUYỄN VĂN HOA KHÔI CẢNH SÁT KHU VỰC KHU PHỐ 2 (PHỤ TRÁCH TỔ 11, 12, 13, 13A, 14, 15, 15A, 16) 0937373378
40 HUỲNH THỊ MỸ DUYÊN CHỦ TỊCH HỘI CHỮ THẬP ĐỎ PHƯỜNG 0903120945
41 ĐINH NGỌC VÂN TRƯỞNG KHU PHỐ 2A 0918148818
42 NGUYỄN THỊ THÚY CHỦ TỊCH HỘI NGƯỜI CAO TUỔI PHƯỜNG 0906029675
43 ĐẠI ÚY LÊ DUY HƯNG CẢNH SÁT KHU VỰC KHU PHỐ 2A (PHỤ TRÁCH TỔ 6, 6A, 7, 8, 9) 0962222911
44 ĐẠI ÚY BÙI THANH TÚ CẢNH SÁT KHU VỰC KHU PHỐ 2A (PHỤ TRÁCH TỔ 1, 2, 3, 4, 5, 5A, 22) 0972870709
45 NGUYỄN THỊ MINH HẬU THỦ QUỸ - VĂN THƯ - LƯU TRỮ 0836405691
46 THƯỢNG ÚY PHẠM CÔNG SỬ CẢNH SÁT KHU VỰC KHU PHỐ 1A (PHỤ TRÁCH TỔ 6, 7, 8, 8A, 8B, 9) 0382802435
47 NGUYỄN DUY LUÂN TRƯỞNG KHU PHỐ 3 0918937889
48 THIẾU TÁ ĐINH QUỐC TĨNH CẢNH SÁT KHU VỰC KHU PHỐ 3 (PHỤ TRÁCH TỔ 1, 2, 3, 3A, 4, 5, 7A) 0909131539
49 THƯỢNG ÚY MAI KIM DINH CẢNH SÁT KHU VỰC KHU PHỐ 3 (PHỤ TRÁCH TỔ 17, 18, 18A, 19, 20, 21) 0938347678
50 NGÔ VĂN LỰC TRƯỞNG KHU PHỐ 3A 0909597730
51 THƯỢNG ÚY NGUYỄN TRỌNG HIỂU CẢNH SÁT KHU VỰC KHU PHỐ 2 (PHỤ TRÁCH TỔ 10, 10A, 17, 18, 19, 21) 0834541111
52 TRẦN VĂN THỊNH CÁN BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI (PHỤ TRÁCH QUẢN LÝ SAU CAI NGHIỆN VÀ LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM) 0918514646
53 TRUNG ÚY ĐỖ XUÂN HUY CẢNH SÁT KHU VỰC KHU PHỐ 3A (PHỤ TRÁCH TỔ 6, 7, 8, 8A, 9, 10, 16A) 0909373155
54 THƯỢNG ÚY NGUYỄN TUẤN ANH CẢNH SÁT KHU VỰC KHU PHỐ 3A (PHỤ TRÁCH TỔ 1, 12, 13, 14, 14A, 15, 16) 0933119222
55 CHÂU VĂN TUẤN TRƯỞNG KHU PHỐ 4 0909576006
56 TRUNG ÚY NGUYỄN TRỌNG HẢI ĐĂNG CẢNH SÁT KHU VỰC KHU PHỐ 4 (PHỤ TRÁCH TỔ 7, 7A, 8, 9, 10, 11) 0977013968
57 THIẾU TÁ TRỊNH MINH QUANG CẢNH SÁT KHU VỰC KHU PHỐ 4 (PHỤ TRÁCH TỔ 1, 2, 3, 4, 5, 5A, 6) 0903382219
58 VÕ VĂN DIỆP TRƯỞNG KHU PHỐ 5 0919977897
59 THIẾU ÚY ĐOÀN SƠN TRÀ CẢNH SÁT KHU VỰC KHU PHỐ 5 (PHỤ TRÁCH TỔ 1, 2, 14, 15, 16, 17, 18) 0962063325
60 ĐẠI ÚY NGUYỄN NGỌC ĐẶNG CẢNH SÁT KHU VỰC KHU PHỐ 5 (PHỤ TRÁCH TỔ 11, 12, 13, 13A (CHUNG CƯ THÁI AN 3, 4)) 0938355277
61 TĂNG GIA THẢO CHỈ HHUY PHÓ QUÂN SỰ PHƯỜNG 0773717195
62 TRẠM Y TẾ PHƯỜNG ĐÔNG HƯNG THUẬN 02838912587
63 VŨ THỊ KIM HƯƠNG CÔNG CHỨC TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN 0989936225
64 PHẠM THỊ THÚY HẰNG TRƯỞNG TRẠM Y TẾ PHƯỜNG ĐÔNG HƯNG THUẬN 0976498869