Từ ngày 01/6/2020, UBND phường Đông Hưng Thuận thực hiện công khai các công trình đăng ký khởi công xây dựng mới, sửa chữa trên cổng dịch vụ công trực tuyến, vui lòng liên hệ 028.37152901 để được hỗ trợ!
HOTLINE: (028)37.152.901

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI
1 NGUYỄN HỮU HIỆP BÍ THƯ ĐẢNG ỦY PHƯỜNG 0913615758
2 NGUYỄN VĂN TỐT PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY PHƯỜNG 0908014937
3 LÂM QUÂN MINH VƯƠNG CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN (PHỤ TRÁCH CHUNG, HÀNH CHÍNH, NỘI CHÍNH) 0903961594
4 NGUYỄN ĐÌNH BẢO QUỐC PHÓ CHỦ TỊCH UBND (PHỤ TRÁCH KINH TẾ - ĐẤT ĐAI, XÂY DỰNG, ĐÔ THỊ VÀ MÔI TRƯỜNG) 0903950268
5 NGUYỄN LỆ HẰNG PHÓ CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG (PHỤ TRÁCH KHỐI VĂN HÓA - XÃ HỘI) 0909790684
6 THÁI THÀNH KHỞI TRƯỞNG CÔNG AN PHƯỜNG 0907851357
7 NGUYỄN THANH SƠN CHỈ HUY TRƯỞNG QUÂN SỰ PHƯỜNG 0908996300
8 NGUYỄN THỊ GIANG TIẾP NHẬN, XỬ LÝ HỒ SƠ LĨNH VỰC TƯ PHÁP - HỘ TỊCH, CHỨNG THỰC VÀ TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VÀ GÓP Ý VỀ DỊCH VỤ CÔNG 0942445781
9 LƯƠNG THỊ PHƯƠNG THY TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI, XÂY DỰNG, MÔI TRƯỜNG THUỘC KHU PHỐ 1, 2A, 4 0932611043
10 LÊ THỊ KIM TUYẾN TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI, XÂY DỰNG, MÔI TRƯỜNG THUỘC KHU PHỐ 1, 1A 0902760486
11 ĐẶNG NGUYỄN THANH THUÝ CÔNG CHỨC TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN 0902607285
12 TRẦN THỊ THANH LAN TIẾP NHẬN VÀ THỤ LÝ HỒ SƠ LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI, CHÍNH SÁCH CÓ CÔNG, GIẢM NGHÈO; TRẢ KẾT QUẢ HỒ SƠ HÀNH CHÍNH VÀ THU PHÍ, LỆ PHÍ 0976104808
13 NGUYỄN THỊ NGỌC ĐIỆP CHỦ TỊCH ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM PHƯỜNG 0984627962
14 NGUYỄN MAI KHANH PHÓ CHỦ TỊCH HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM PHƯỜNG 0937113528
15 NGUYỄN THỊ KIỀU TIÊN CHỦ TỊCH HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM PHƯỜNG 0908126264
16 PHẠM VĂN ANH NHÂN VIÊN 0988779369
17 NGUYỄN QUỐC HUY BÍ THƯ ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH PHƯỜNG 0902333411
18 LA TRUNG TUẤN CÔNG CHỨC VĂN PHÒNG - THỐNG KÊ 0902141301
19 NGUYỄN TẤN DŨNG LĨNH VỰC VĂN HÓA THÔNG TIN - THỂ DỤC THỂ THAO VÀ GIA ĐÌNH 0907706079
20 CÙ THANH SONG CÔNG CHỨC VĂN HÓA - XÃ HỘI 0988601226
21 NGUYỄN THỊ NGỌC LIỄU CÁN BỘ PHỤ TRÁCH DSKHHGD-BĐGTE PHƯỜNG 0398864089
22 DƯƠNG TẤN NGHIỆP TRƯỞNG KHU PHỐ 1 0903669071
23 PHAN HUỲNH NGỌC HIỆP CÁN BỘ TỔ CHỨC ĐẢNG ỦY PHƯỜNG 0765424344
24 THIẾU ÚY HUỲNH HOÀNG VŨ CẢNH SÁT KHU VỰC KHU PHỐ 1 (TỔ 10, 11, 12, 13, 14, 15) 0909738386
25 THƯỢNG ÚY TRẦN THANH DŨNG CẢNH SÁT KHU VỰC KHU PHỐ 1A (PHỤ TRÁCH TỔ 1, 2, 3, 4, 5, 6A, 7A) 0909152452
26 NGUYỄN THỊ MỸ HÀ TRƯỞNG KHU PHỐ 2 0985582273
27 NGUYỄN THỊ MỸ NƯƠNG TRƯỞNG KHU PHỐ 1A 0909924383
28 ĐINH NGỌC VÂN TRƯỞNG KHU PHỐ 2A 0918148818
29 NGUYỄN THỊ THÚY CHỦ TỊCH HỘI NGƯỜI CAO TUỔI PHƯỜNG 0906029675
30 NGUYỄN THỊ MINH HẬU THỦ QUỸ - VĂN THƯ - LƯU TRỮ 0836405691
31 ĐẠI ÚY LÊ DUY HƯNG CẢNH SÁT KHU VỰC KHU PHỐ 2 0962222911
32 NGUYỄN DUY LUÂN TRƯỞNG KHU PHỐ 3 0918937889
33 THƯỢNG ÚY PHẠM CÔNG SỬ CẢNH SÁT KHU VỰC KHU PHỐ 1A (PHỤ TRÁCH TỔ 6, 7, 8, 8A, 8B, 9) 0382802435
34 ĐẠI ÚY BÙI THANH TÚ CẢNH SÁT KHU VỰC KHU PHỐ 3 0972870709
35 NGÔ VĂN LỰC TRƯỞNG KHU PHỐ 3A 0909597730
36 TRUNG ÚY ĐỖ XUÂN HUY CẢNH SÁT KHU VỰC KHU PHỐ 3A (PHỤ TRÁCH TỔ 6, 7, 8, 8A, 9, 10, 16A) 0909373155
37 THƯỢNG ÚY MAI KIM DINH CẢNH SÁT KHU VỰC KHU PHỐ 4 0938347678
38 CHÂU VĂN TUẤN TRƯỞNG KHU PHỐ 4 0909576006
39 THIẾU TÁ TRỊNH MINH QUANG CẢNH SÁT KHU VỰC KHU PHỐ 4 (PHỤ TRÁCH TỔ 1, 2, 3, 4, 5, 5A, 6) 0903382219
40 NGUYỄN MINH THÀNH TRƯỞNG TRẠM Y TẾ PHƯỜNG ĐÔNG HƯNG THUẬN 0976498869
41 VÕ VĂN DIỆP TRƯỞNG KHU PHỐ 5 0919977897
42 THIẾU ÚY ĐOÀN SƠN TRÀ CẢNH SÁT KHU VỰC KHU PHỐ 5 (PHỤ TRÁCH TỔ 1, 2, 14, 15, 16, 17, 18) 0962063325
43 THƯỢNG ÚY NGUYỄN TUẤN ANH CẢNH SÁT KHU VỰC KHU PHỐ 3 0933119222
44 TRUNG ÚY NGUYỄN TRỌNG HẢI ĐĂNG CẢNH SÁT KHU VỰC KHU PHỐ 2A 0977013968
45 TĂNG GIA THẢO CHỈ HUY PHÓ QUÂN SỰ PHƯỜNG 0773717195
46 ĐẠI ÚY NGUYỄN NGỌC ĐẶNG CẢNH SÁT KHU VỰC KHU PHỐ 5 (PHỤ TRÁCH TỔ 11, 12, 13, 13A (CHUNG CƯ THÁI AN 3, 4)) 0938355277
47 TRẠM Y TẾ PHƯỜNG ĐÔNG HƯNG THUẬN 02838912587
48 VŨ THỊ KIM HƯƠNG CÔNG CHỨC TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN 0989936225