Từ ngày 01/6/2020, UBND phường Đông Hưng Thuận thực hiện công khai các công trình đăng ký khởi công xây dựng mới, sửa chữa trên cổng dịch vụ công trực tuyến, vui lòng liên hệ 028.37152901 để được hỗ trợ!
HOTLINE: (028)37.152.901

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI
1 NGUYỄN TẤN LỰC BÍ THƯ ĐẢNG ỦY/ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG 0986448899
2 NGUYỄN VĂN TỐT PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY PHƯỜNG 0908014937
3 LÂM QUÂN MINH VƯƠNG CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN (PHỤ TRÁCH CHUNG, HÀNH CHÍNH, NỘI CHÍNH) 0903961594
4 NGUYỄN LỆ HẰNG PHÓ CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG (PHỤ TRÁCH KHỐI VĂN HÓA - XÃ HỘI) 0909790684
5 NGUYỄN ĐÌNH BẢO QUỐC PHÓ CHỦ TỊCH UBND (PHỤ TRÁCH KINH TẾ - ĐẤT ĐAI, XÂY DỰNG, ĐÔ THỊ VÀ MÔI TRƯỜNG) 0903950268
6 NGUYỄN THỊ HỒNG PHƯƠNG PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG 0909811186
7 VÕ THÀNH THỨC TRƯỞNG CÔNG AN PHƯỜNG 0909323654
8 NGUYỄN THANH SƠN CHỈ HUY TRƯỞNG QUÂN SỰ PHƯỜNG 0908996300
9 NGUYỄN THỊ GIANG TIẾP NHẬN, XỬ LÝ HỒ SƠ LĨNH VỰC TƯ PHÁP - HỘ TỊCH, CHỨNG THỰC VÀ TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VÀ GÓP Ý VỀ DỊCH VỤ CÔNG 0942445781
10 VÕ THỊ THU THỦY PHÓ CHỦ TỊCH UBMTTQ PHƯỜNG 0909628424
11 LƯƠNG THỊ PHƯƠNG THY TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI, XÂY DỰNG, MÔI TRƯỜNG THUỘC KHU PHỐ 1, 2A, 4 0932611043
12 TÔ NGỌC PHƯỚC TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI, XÂY DỰNG, MÔI TRƯỜNG THUỘC KHU PHỐ 4, 5 0908822795
13 LÊ THỊ KIM TUYẾN TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI, XÂY DỰNG, MÔI TRƯỜNG THUỘC KHU PHỐ 1, 1A 0902760486
14 TRẦN THỊ THANH LAN TIẾP NHẬN VÀ THỤ LÝ HỒ SƠ LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI, CHÍNH SÁCH CÓ CÔNG, GIẢM NGHÈO; TRẢ KẾT QUẢ HỒ SƠ HÀNH CHÍNH VÀ THU PHÍ, LỆ PHÍ 0976104808
15 NGUYỄN THỊ NGỌC ĐIỆP CHỦ TỊCH ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM PHƯỜNG 0984627962
16 NGUYỄN MAI KHANH PHÓ CHỦ TỊCH HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM PHƯỜNG 0937113528
17 MAI THẾ THỐ CHỦ TỊCH HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM PHƯỜNG 0906721434
18 TRƯƠNG THỊ KHÁNH LƯƠNG CÁN BỘ VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY 0913168818
19 NGUYỄN THỊ KIỀU TIÊN CHỦ TỊCH HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM PHƯỜNG 0908126264
20 PHẠM VĂN ANH NHÂN VIÊN 0988779369
21 NGUYỄN QUỐC HUY BÍ THƯ ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH PHƯỜNG 0902333411
22 LA TRUNG TUẤN CÔNG CHỨC VĂN PHÒNG - THỐNG KÊ 0902141301
23 NGUYỄN TẤN DŨNG LĨNH VỰC VĂN HÓA THÔNG TIN - THỂ DỤC THỂ THAO VÀ GIA ĐÌNH 0907706079
24 CÙ THANH SONG CÔNG CHỨC VĂN HÓA - XÃ HỘI 0988601226
25 NGUYỄN THỊ NGỌC LIỄU CÁN BỘ PHỤ TRÁCH DSKHHGD-BĐGTE PHƯỜNG 0398864089
26 DƯƠNG TẤN NGHIỆP TRƯỞNG KHU PHỐ 1 0903669071
27 PHAN HUỲNH NGỌC HIỆP CÁN BỘ TỔ CHỨC ĐẢNG ỦY PHƯỜNG 0765424344
28 THIẾU ÚY HUỲNH HOÀNG VŨ CẢNH SÁT KHU VỰC KHU PHỐ 1 (TỔ 10, 11, 12, 13, 14, 15) 0909738386
29 THƯỢNG ÚY TRẦN THANH DŨNG CẢNH SÁT KHU VỰC KHU PHỐ 1A (PHỤ TRÁCH TỔ 1, 2, 3, 4, 5, 6A, 7A) 0909152452
30 NGUYỄN THỊ MỸ HÀ TRƯỞNG KHU PHỐ 2 0985582273
31 NGUYỄN THỊ MỸ NƯƠNG TRƯỞNG KHU PHỐ 1A 0909924383
32 ĐINH NGỌC VÂN TRƯỞNG KHU PHỐ 2A 0918148818
33 NGUYỄN THỊ THÚY CHỦ TỊCH HỘI NGƯỜI CAO TUỔI PHƯỜNG 0906029675
34 NGUYỄN THỊ MINH HẬU THỦ QUỸ - VĂN THƯ - LƯU TRỮ 0836405691
35 THƯỢNG ÚY PHẠM CÔNG SỬ CẢNH SÁT KHU VỰC KHU PHỐ 1A (PHỤ TRÁCH TỔ 6, 7, 8, 8A, 8B, 9) 0382802435
36 ĐẠI ÚY LÊ DUY HƯNG CẢNH SÁT KHU VỰC KHU PHỐ 2 0962222911
37 NGUYỄN DUY LUÂN TRƯỞNG KHU PHỐ 3 0918937889
38 ĐẠI ÚY BÙI THANH TÚ CẢNH SÁT KHU VỰC KHU PHỐ 3 0972870709
39 NGÔ VĂN LỰC TRƯỞNG KHU PHỐ 3A 0909597730
40 TRUNG ÚY ĐỖ XUÂN HUY CẢNH SÁT KHU VỰC KHU PHỐ 3A (PHỤ TRÁCH TỔ 6, 7, 8, 8A, 9, 10, 16A) 0909373155
41 CHÂU VĂN TUẤN TRƯỞNG KHU PHỐ 4 0909576006
42 THƯỢNG ÚY MAI KIM DINH CẢNH SÁT KHU VỰC KHU PHỐ 4 0938347678
43 THIẾU TÁ TRỊNH MINH QUANG CẢNH SÁT KHU VỰC KHU PHỐ 4 (PHỤ TRÁCH TỔ 1, 2, 3, 4, 5, 5A, 6) 0903382219
44 VÕ VĂN DIỆP TRƯỞNG KHU PHỐ 5 0919977897
45 THIẾU ÚY ĐOÀN SƠN TRÀ CẢNH SÁT KHU VỰC KHU PHỐ 5 (PHỤ TRÁCH TỔ 1, 2, 14, 15, 16, 17, 18) 0962063325
46 THƯỢNG ÚY NGUYỄN TUẤN ANH CẢNH SÁT KHU VỰC KHU PHỐ 3 0933119222
47 TRUNG ÚY NGUYỄN TRỌNG HẢI ĐĂNG CẢNH SÁT KHU VỰC KHU PHỐ 2A 0977013968
48 TĂNG GIA THẢO CHỈ HUY PHÓ QUÂN SỰ PHƯỜNG 0773717195
49 ĐẠI ÚY NGUYỄN NGỌC ĐẶNG CẢNH SÁT KHU VỰC KHU PHỐ 5 (PHỤ TRÁCH TỔ 11, 12, 13, 13A (CHUNG CƯ THÁI AN 3, 4)) 0938355277
50 TRẠM Y TẾ PHƯỜNG ĐÔNG HƯNG THUẬN 02838912587
51 VŨ THỊ KIM HƯƠNG CÔNG CHỨC TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN 0989936225
52 PHẠM THỊ THÚY HẰNG TRƯỞNG TRẠM Y TẾ PHƯỜNG ĐÔNG HƯNG THUẬN 0976498869