Dịch vụ hành chính công, tiện ích phục vụ cá nhân, tổ chứcTừ ngày 01/6/2020, UBND phường Đông Hưng Thuận thực hiện công khai các công trình đăng ký khởi công xây dựng mới, sửa chữa trên cổng dịch vụ công trực tuyến, vui lòng liên hệ 028.37152901 để được hỗ trợ!
HOTLINE: (028)37.152.901

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI
1 NGUYỄN HỮU HIỆP BÍ THƯ ĐẢNG ỦY PHƯỜNG 0913615758
2 HỘ THỊ HIỀN PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY PHƯỜNG 0971828779
3 NGUYỄN ĐÌNH BẢO QUỐC CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG 0903950268
4 NGUYỄN LỆ HẰNG PHÓ CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG (PHỤ TRÁCH KHỐI VĂN HÓA - XÃ HỘI) 0909790684
5 LÊ ĐĂNG THẮNG PHÓ CHỦ TỊCH PHƯỜNG 0906178385
6 THÁI THÀNH KHỞI TRƯỞNG CÔNG AN PHƯỜNG 0907851357
7 VÕ THẾ CẢNH PHÓ TRƯỞNG CÔNG AN PHƯỜNG 0918359259
8 NGUYỄN THANH SƠN CHỈ HUY TRƯỞNG QUÂN SỰ PHƯỜNG 0908996300
9 NGUYỄN NGỌC HOÀNG PHÓ TRƯỞNG CÔNG AN PHƯỜNG 0936660114
10 NGUYỄN THỊ NGỌC ĐIỆP CHỦ TỊCH ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM PHƯỜNG 0984627962
11 NGUYỄN THỊ KIỀU TIÊN CHỦ TỊCH HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM PHƯỜNG 0908126264
12 NGUYỄN XUÂN HƯỜNG CHỦ TỊCH HỘI CỰU CHIẾN BINH PHƯỜNG 0982711360
13 LÊ THỊ KIM TUYẾN TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI, XÂY DỰNG, MÔI TRƯỜNG THUỘC KHU PHỐ 1, 1A 0902760486
14 LƯƠNG THỊ PHƯƠNG THY TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI, XÂY DỰNG, MÔI TRƯỜNG THUỘC KHU PHỐ 1, 2A, 4 0932611043
15 NGUYỄN THỊ GIANG TIẾP NHẬN, XỬ LÝ HỒ SƠ LĨNH VỰC TƯ PHÁP - HỘ TỊCH, CHỨNG THỰC VÀ TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VÀ GÓP Ý VỀ DỊCH VỤ CÔNG 0942445781
16 NGUYỄN QUỐC HUY CÔNG CHỨC VĂN PHÒNG - THỐNG KÊ PHƯỜNG 0934909686
17 ĐẶNG NGUYỄN THANH THUÝ CÔNG CHỨC TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN 0902607285
18 LA TRUNG TUẤN CÔNG CHỨC VĂN PHÒNG - THỐNG KÊ 0902141301
19 NGUYỄN TẤN DŨNG CÔNG CHỨC VĂN HÓA - XÃ HỘI PHƯỜNG 0907706079
20 CÙ THANH SONG CÔNG CHỨC VĂN HÓA - XÃ HỘI 0988601226
21 VŨ THỊ KIM HƯƠNG CÔNG CHỨC TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN 0989936225
22 TĂNG GIA THẢO PHÓ CHỈ HUY TRƯỞNG QUÂN SỰ PHƯỜNG 0773717195
23 TRẦN THỊ THANH LAN TIẾP NHẬN VÀ THỤ LÝ HỒ SƠ LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI, CHÍNH SÁCH CÓ CÔNG, GIẢM NGHÈO; TRẢ KẾT QUẢ HỒ SƠ HÀNH CHÍNH VÀ THU PHÍ, LỆ PHÍ 0976104808
24 PHẠM VĂN ANH CÁN BỘ PHỤ TRÁCH KINH TẾ PHƯỜNG 0988779369
25 NGUYỄN MAI KHANH PHÓ CHỦ TỊCH HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM PHƯỜNG 0937113528
26 ĐỖ VĂN ĐỨC BÍ THƯ ĐOÀN THANH NIÊN PHƯỜNG 0325271234
27 TRẦN THỊ HỒNG NHUNG CÁN BỘ TỔ CHỨC ĐẢNG ỦY PHƯỜNG 0973193657
28 NGUYỄN THỊ NGỌC LIỄU CÁN BỘ PHỤ TRÁCH DSKHHGD-BĐGTE PHƯỜNG 0398864089
29 NGUYỄN THỊ THÚY CHỦ TỊCH HỘI NGƯỜI CAO TUỔI PHƯỜNG 0906029675
30 NGUYỄN THỊ MINH HẬU THỦ QUỸ - VĂN THƯ - LƯU TRỮ 0836405691
31 VÕ THÙY TRANG PHÓ CHỦ TỊCH ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM PHƯỜNG 0908081104
32 PHẠM LÊ TRÂN CÁN BỘ PHỤ TRÁCH TIẾP CÔNG DÂN 0937586569
33 NGUYỄN THỊ QUỲNH CÁN BỘ PHỤ TRÁCH TIẾP CÔNG DÂN 0968541617
34 PHẠM CÔNG SỬ CÁN BỘ TỔNG HỢP 0986238639
35 NGUYỄN NGỌC DUY PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM PHỤ TRÁCH KHU PHỐ 2, 2A 0932789828
36 NGUYỄN TRẦN TẤN PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM PHỤ TRÁCH KHU PHỐ 3, 3A 0914688412
37 MAI VĂN ĐỨC PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM PHỤ TRÁCH KHU PHỐ 4, 5 0989024908
38 BÀNH THIỆN PHONG PHỤ TRÁCH CÔNG TÁC PCCC&CNCH 0907385839
39 VÕ VĂN DIỆP TRƯỞNG KHU PHỐ 1 0919977897
40 LÊ DUY HƯNG CẢNH SÁT KHU VỰC KHU PHỐ 1 0962222911
41 PHAN ĐÌNH THỊNH TRƯỞNG KHU PHỐ 2 0908270868
42 BÙI XUÂN SƠN CẢNH SÁT KHU VỰC KHU PHỐ 2 0768596104
43 LÊ BÁ CẦN TRƯỞNG KHU PHỐ 3 0985404995
44 LÊ TẤN HẢI TRƯỞNG KHU PHỐ 4 0934082188
45 BÙI VĂN PHÚ CẢNH SÁT KHU VỰC KHU PHỐ 3, 4 0966653352
46 TRẦN THỊ TRÍ TRƯỜNG KHU PHỐ 5 0985363327
47 NGUYỄN TẤN LỘC CẢNH SÁT KHU VỰC KHU PHỐ 5 VÀ KHU PHỐ 7 0902367327
48 NGUYỄN BÁ NGHI TRƯỞNG KHU PHỐ 6 0978904099
49 ĐOÀN SƠN TRÀ CẢNH SÁT KHU VỰC KHU PHỐ 6 VÀ 8 0962063325
50 HUỲNH KIM YẾN TRƯỞNG KHU PHỐ 7 0986748639
51 ĐINH THỊ THẮM TRƯỞNG KHU PHỐ 8 0904783718
52 LÊ VĂN RẪY TRƯỞNG KHU PHỐ 9 0903885077
53 NGUYỄN VĂN TIẾN CẢNH SÁT KHU VỰC KHU PHỐ 9 VÀ 11 0948332199
54 NGUYỄN THỊ HỒNG HƯƠNG TRƯỞNG KHU PHỐ 10 0908407136
55 TRẦN THANH NHÂN CẢNH SÁT KHU VỰC KHU PHỐ 10 0906022757
56 HUỲNH THỊ LIÊNG TRƯỞNG KHU PHỐ 11 0908284545
57 NGUYỄN KIM HƯƠNG TRƯỞNG KHU PHỐ 12 0762534999
58 NGUYỄN HỮU THIỆN CẢNH SÁT KHU VỰC KHU PHỐ 12 0767143755
59 NGUYỄN VĂN HÙNG TRƯỞNG KHU PHỐ 13 0367356408
60 TÔ MINH HÙNG CẢNH SÁT KHU VỰC KHU PHỐ 13 0903748420
61 HOÀNG THỊ MINH THẢO TRƯỞNG KHU PHỐ 14 0989596294
62 LƯ TRÀ VINH CẢNH SÁT KHU VỰC KHU PHỐ 14 0966747709
63 KHƯU HỒNG HẠNH TRƯỞNG KHU PHỐ 15 0902662978
64 HUỲNH HOÀNG VŨ CẢNH SÁT KHU VỰC KHU PHỐ 15 VÀ 19 0909738386
65 HỒ KHẮC TUẦN TRƯỞNG KHU PHỐ 16 0909900048
66 PHAN PHÚC HẬU CẢNH SÁT KHU VỰC KHU PHỐ 16 0983421751
67 NGUYỄN THỊ MỸ CHÂU TRƯỞNG KHU PHỐ 17 0907394310
68 TRẦN ĐÌNH HIẾU CẢNH SÁT KHU VỰC KHU PHỐ 17 0943702903
69 NGUYỄN THỊ MỸ HÀ TRƯỞNG KHU PHỐ 18 0985582273
70 NGUYỄN THANH HÒA CẢNH SÁT KHU VỰC KHU PHỐ 18 0906632539
71 LÃ HỮU DŨNG TRƯỞNG KHU PHỐ 19 0903773335
72 DƯƠNG MINH THUẦN TRƯỞNG KHU PHỐ 20 0377756290
73 TRẦN THANH DŨNG CẢNH SÁT KHU VỰC KHU PHỐ 20 VÀ 23 0909152452
74 NGUYỄN ẢNH HÙNG TRƯỞNG KHU PHỐ 21 0902395171
75 NGUYỄN TRỌNG HẢI ĐĂNG CẢNH SÁT KHU VỰC KHU PHỐ 21 VÀ 22 0977013968
76 ĐINH NGỌC VÂN TRƯỞNG KHU PHỐ 22 0918148818
77 NGUYỄN MINH ĐOAN NHÃ TRƯỞNG KHU PHỐ 23 0938246927
78 TRẠM Y TẾ PHƯỜNG ĐÔNG HƯNG THUẬN 028.38912587
79 NGUYỄN MINH THÀNH TRƯỞNG TRẠM Y TẾ PHƯỜNG ĐÔNG HƯNG THUẬN 0976498869