Từ ngày 01/6/2019, UBND phường Đông Hưng Thuận triển khai dịch vụ thanh toán trực tuyến và trả hồ sơ qua bưu điện, vui lòng liên hệ 028.37152901 để được hỗ trợ!
HOTLINE: (028)37.152.901

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI
1 NGUYỄN TẤN LỰC BÍ THƯ ĐẢNG ỦY/ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG 0918880449
2 NGUYỄN VĂN TỐT PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY PHƯỜNG 0908014937
3 PHAN PHƯƠNG BÌNH CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN (PHỤ TRÁCH CHUNG, HÀNH CHÍNH, NỘI CHÍNH) 0908420091
4 NGUYỄN ĐÌNH BẢO QUỐC PHÓ CHỦ TỊCH UBND (PHỤ TRÁCH KINH TẾ - ĐẤT ĐAI, XÂY DỰNG, ĐÔ THỊ VÀ MÔI TRƯỜNG) 0903950268
5 NGUYỄN NGỌC QUYÊN PHÓ CHỦ TỊCH UBND (PHỤ TRÁCH HÀNH CHÍNH, VĂN HÓA - XÃ HỘI) 0907633760
6 NGUYỄN THỊ HỒNG PHƯƠNG PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG 0909811186
7 VÕ THÀNH THỨC TRƯỞNG CÔNG AN PHƯỜNG 0909323654
8 NGUYỄN THANH SƠN CHỈ HUY TRƯỞNG QUÂN SỰ PHƯỜNG 0908996300
9 NGUYỄN THỊ GIANG TIẾP NHẬN, XỬ LÝ HỒ SƠ LĨNH VỰC TƯ PHÁP - HỘ TỊCH, CHỨNG THỰC VÀ TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VÀ GÓP Ý VỀ DỊCH VỤ CÔNG 0942445781
10 VÕ THỊ THU THỦY TIẾP NHẬN HỒ SƠ LĨNH VỰC SAO Y - CHỨNG THỰC 0909628424
11 NGUYỄN DƯƠNG VŨ TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI, XÂY DỰNG, MÔI TRƯỜNG THUỘC KHU PHỐ 3, 3A 0932111119
12 NGUYỄN VĂN THIẾT TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI, XÂY DỰNG, MÔI TRƯỜNG THUỘC KHU PHỐ 2, 2A 0919106803
13 LÊ THỊ KIM TUYẾN TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI, XÂY DỰNG, MÔI TRƯỜNG THUỘC KHU PHỐ 1, 1A 0902760486
14 TÔ NGỌC PHƯỚC TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI, XÂY DỰNG, MÔI TRƯỜNG THUỘC KHU PHỐ 4, 5 0908822795
15 VÕ NGỌC HUYỀN TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ HỒ SƠ BHYT HỘ GIA ĐÌNH, BHYT TRẺ EM VÀ HỒ SƠ KHÁC 0989307824
16 TRẦN THỊ THANH LAN TIẾP NHẬN VÀ THỤ LÝ HỒ SƠ LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI, CHÍNH SÁCH CÓ CÔNG, GIẢM NGHÈO; TRẢ KẾT QUẢ HỒ SƠ HÀNH CHÍNH VÀ THU PHÍ, LỆ PHÍ 0976104808
17 NGUYỄN THỊ NGỌC ĐIỆP CHỦ TỊCH ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM PHƯỜNG 0984627962
18 NGUYỄN QUỐC TƯỜNG PHÓ CHỦ TỊCH ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM PHƯỜNG 0907476786
19 NGUYỄN MAI KHANH PHÓ CHỦ TỊCH HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM PHƯỜNG 0937113528
20 DƯƠNG TRIỀU LÂM PHÓ BÍ THƯ ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH PHƯỜNG 0948515135
21 MAI THẾ THỐ CHỦ TỊCH HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM PHƯỜNG 0906721434
22 TRƯƠNG THỊ KHÁNH LƯƠNG CÁN BỘ VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY 0913168818
23 HUỲNH MINH NHỰT CÁN BỘ TUYÊN GIÁO ĐẢNG ỦY PHƯỜNG 0909889155
24 NGUYỄN BẠCH PHƯƠNG LIÊN CÁN BỘ KIỂM TRA ĐẢNG ỦY 0901496063
25 NGUYỄN QUỐC HUY BÍ THƯ ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH PHƯỜNG 0902333411
26 NGUYỄN TRƯỜNG HẠNH PHƯƠNG THƯỜNG TRỰC KHỐI DÂN VẬN 0933262040
27 NGUYỄN THỊ KIỀU TIÊN CÔNG CHỨC TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN 0908126264
28 NGUYỄN TẤN DŨNG LĨNH VỰC VĂN HÓA THÔNG TIN - THỂ DỤC THỂ THAO VÀ GIA ĐÌNH 0907706079
29 PHẠM VĂN ANH CÁN BỘ PHỤ TRÁCH KINH TẾ 0988779369
30 LA TRUNG TUẤN CÔNG CHỨC VĂN PHÒNG - THỐNG KÊ 0902141301
31 CÙ THANH SONG CÔNG CHỨC VĂN HÓA - XÃ HỘI 0988601226
32 NGUYỄN TRỌNG NHÂN CÁN BỘ PHỤ TRÁCH KINH TẾ (QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG, CÁC ĐƯỜNG DÂY RÁC DÂN LẬP) 0903736499
33 PHẠM THỊ MỸ LINH DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH 0909184692
34 PHAN HUỲNH NGỌC HIỆP CÁN BỘ TỔ CHỨC ĐẢNG ỦY PHƯỜNG 0765424344
35 DƯƠNG TẤN NGHIỆP TRƯỞNG KHU PHỐ 1 0903669071
36 THIẾU ÚY HUỲNH HOÀNG VŨ CẢNH SÁT KHU VỰC KHU PHỐ 1 (TỔ 10, 11, 12, 13, 14, 15) 0909738386
37 HUỲNH THANH SƠN TRƯỞNG KHU PHỐ 1A 0908819484
38 THƯỢNG ÚY TRẦN THANH DŨNG CẢNH SÁT KHU VỰC KHU PHỐ 1A (PHỤ TRÁCH TỔ 1, 2, 3, 4, 5, 6A, 7A) 0909152452
39 NGUYỄN THỊ NGỌC LIỄU VĂN THƯ - LƯU TRỮ - THỦ QUỸ 0398864089
40 ĐỖ VĂN CÔNG TRƯỞNG KHU PHỐ 2 0908195573
41 HUỲNH THỊ MỸ DUYÊN CHỦ TỊCH HỘI CHỮ THẬP ĐỎ PHƯỜNG 0903120945
42 ĐẠI ÚY NGUYỄN VĂN HOA KHÔI CẢNH SÁT KHU VỰC KHU PHỐ 2 (PHỤ TRÁCH TỔ 11, 12, 13, 13A, 14, 15, 15A, 16) 0937373378
43 ĐINH NGỌC VÂN TRƯỞNG KHU PHỐ 2A 0918148818
44 NGUYỄN THỊ THÚY CHỦ TỊCH HỘI NGƯỜI CAO TUỔI PHƯỜNG 0906029675
45 ĐẠI ÚY LÊ DUY HƯNG CẢNH SÁT KHU VỰC KHU PHỐ 2A (PHỤ TRÁCH TỔ 6, 6A, 7, 8, 9) 0962222911
46 NGUYỄN THỊ MINH HẬU THỦ QUỸ - VĂN THƯ - LƯU TRỮ 0836405691
47 ĐẠI ÚY BÙI THANH TÚ CẢNH SÁT KHU VỰC KHU PHỐ 2A (PHỤ TRÁCH TỔ 1, 2, 3, 4, 5, 5A, 22) 0972870709
48 NGUYỄN DUY LUÂN TRƯỞNG KHU PHỐ 3 0918937889
49 THƯỢNG ÚY PHẠM CÔNG SỬ CẢNH SÁT KHU VỰC KHU PHỐ 1A (PHỤ TRÁCH TỔ 6, 7, 8, 8A, 8B, 9) 0382802435
50 THIẾU TÁ ĐINH QUỐC TĨNH CẢNH SÁT KHU VỰC KHU PHỐ 3 (PHỤ TRÁCH TỔ 1, 2, 3, 3A, 4, 5, 7A) 0909131539
51 THƯỢNG ÚY MAI KIM DINH CẢNH SÁT KHU VỰC KHU PHỐ 3 (PHỤ TRÁCH TỔ 17, 18, 18A, 19, 20, 21) 0938347678
52 NGÔ VĂN LỰC TRƯỞNG KHU PHỐ 3A 0909597730
53 THƯỢNG ÚY NGUYỄN TRỌNG HIỂU CẢNH SÁT KHU VỰC KHU PHỐ 2 (PHỤ TRÁCH TỔ 10, 10A, 17, 18, 19, 21) 0834541111
54 TRUNG ÚY ĐỖ XUÂN HUY CẢNH SÁT KHU VỰC KHU PHỐ 3A (PHỤ TRÁCH TỔ 6, 7, 8, 8A, 9, 10, 16A) 0909373155
55 TRẦN VĂN THỊNH CÁN BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI (PHỤ TRÁCH QUẢN LÝ SAU CAI NGHIỆN VÀ LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM) 0918514646
56 THƯỢNG ÚY NGUYỄN TUẤN ANH CẢNH SÁT KHU VỰC KHU PHỐ 3A (PHỤ TRÁCH TỔ 1, 12, 13, 14, 14A, 15, 16) 0933119222
57 CHÂU VĂN TUẤN TRƯỞNG KHU PHỐ 4 0909576006
58 TRUNG ÚY NGUYỄN TRỌNG HẢI ĐĂNG CẢNH SÁT KHU VỰC KHU PHỐ 4 (PHỤ TRÁCH TỔ 7, 7A, 8, 9, 10, 11) 0977013968
59 THIẾU TÁ TRỊNH MINH QUANG CẢNH SÁT KHU VỰC KHU PHỐ 4 (PHỤ TRÁCH TỔ 1, 2, 3, 4, 5, 5A, 6) 0903382219
60 VÕ VĂN DIỆP TRƯỞNG KHU PHỐ 5 0919977897
61 THIẾU ÚY ĐOÀN SƠN TRÀ CẢNH SÁT KHU VỰC KHU PHỐ 5 (PHỤ TRÁCH TỔ 1, 2, 14, 15, 16, 17, 18) 0962063325
62 ĐẠI ÚY VÕ THẾ CẢNH CẢNH SÁT KHU VỰC KHU PHỐ 5 (PHỤ TRÁCH TỔ 6, 7, 8, 9, 10 (CHUNG CƯ THÁI AN 1, 2)) 0918359259
63 ĐẠI ÚY NGUYỄN NGỌC ĐẶNG CẢNH SÁT KHU VỰC KHU PHỐ 5 (PHỤ TRÁCH TỔ 11, 12, 13, 13A (CHUNG CƯ THÁI AN 3, 4)) 0938355277
64 TRẠM Y TẾ PHƯỜNG ĐÔNG HƯNG THUẬN 02838912587
65 PHẠM THỊ THÚY HẰNG TRƯỞNG TRẠM Y TẾ PHƯỜNG ĐÔNG HƯNG THUẬN 0976498869