Dịch vụ hành chính công, tiện ích phục vụ cá nhân, tổ chứcTừ ngày 01/6/2020, UBND phường Đông Hưng Thuận thực hiện công khai các công trình đăng ký khởi công xây dựng mới, sửa chữa trên cổng dịch vụ công trực tuyến, vui lòng liên hệ 028.37152901 để được hỗ trợ!
HOTLINE: (028)37.152.901

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI
1 NGUYỄN HỮU HIỆP BÍ THƯ ĐẢNG ỦY PHƯỜNG 0913615758
2 NGUYỄN VĂN TỐT PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY PHƯỜNG 0908014937
3 NGUYỄN ĐÌNH BẢO QUỐC CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG 0903950268
4 NGUYỄN LỆ HẰNG PHÓ CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG (PHỤ TRÁCH KHỐI VĂN HÓA - XÃ HỘI) 0909790684
5 LÊ ĐĂNG THẮNG PHÓ CHỦ TỊCH PHƯỜNG 0906178385
6 THÁI THÀNH KHỞI TRƯỞNG CÔNG AN PHƯỜNG 0907851357
7 VÕ THẾ CẢNH PHÓ TRƯỞNG CÔNG AN PHƯỜNG 0918359259
8 NGUYỄN THANH SƠN CHỈ HUY TRƯỞNG QUÂN SỰ PHƯỜNG 0908996300
9 VÕ THÀNH RINH PHÓ TRƯỞNG CÔNG AN PHƯỜNG 0908046166
10 NGUYỄN THỊ NGỌC ĐIỆP CHỦ TỊCH ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM PHƯỜNG 0984627962
11 NGUYỄN THỊ KIỀU TIÊN CHỦ TỊCH HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM PHƯỜNG 0908126264
12 NGUYỄN XUÂN HƯỜNG CHỦ TỊCH HỘI CỰU CHIẾN BINH PHƯỜNG 0982711360
13 LÊ THỊ KIM TUYẾN TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI, XÂY DỰNG, MÔI TRƯỜNG THUỘC KHU PHỐ 1, 1A 0902760486
14 NGUYỄN THỊ GIANG TIẾP NHẬN, XỬ LÝ HỒ SƠ LĨNH VỰC TƯ PHÁP - HỘ TỊCH, CHỨNG THỰC VÀ TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VÀ GÓP Ý VỀ DỊCH VỤ CÔNG 0942445781
15 LƯƠNG THỊ PHƯƠNG THY TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI, XÂY DỰNG, MÔI TRƯỜNG THUỘC KHU PHỐ 1, 2A, 4 0932611043
16 ĐẶNG NGUYỄN THANH THUÝ CÔNG CHỨC TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN 0902607285
17 NGUYỄN QUỐC HUY CÔNG CHỨC VĂN PHÒNG - THỐNG KÊ PHƯỜNG 0934909686
18 LA TRUNG TUẤN CÔNG CHỨC VĂN PHÒNG - THỐNG KÊ 0902141301
19 NGUYỄN TẤN DŨNG CÔNG CHỨC VĂN HÓA - XÃ HỘI PHƯỜNG 0907706079
20 CÙ THANH SONG CÔNG CHỨC VĂN HÓA - XÃ HỘI 0988601226
21 VŨ THỊ KIM HƯƠNG CÔNG CHỨC TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN 0989936225
22 TĂNG GIA THẢO PHÓ CHỈ HUY TRƯỞNG QUÂN SỰ PHƯỜNG 0773717195
23 TRẦN THỊ THANH LAN TIẾP NHẬN VÀ THỤ LÝ HỒ SƠ LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI, CHÍNH SÁCH CÓ CÔNG, GIẢM NGHÈO; TRẢ KẾT QUẢ HỒ SƠ HÀNH CHÍNH VÀ THU PHÍ, LỆ PHÍ 0976104808
24 PHẠM VĂN ANH CÁN BỘ PHỤ TRÁCH KINH TẾ PHƯỜNG 0988779369
25 NGUYỄN MAI KHANH PHÓ CHỦ TỊCH HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM PHƯỜNG 0937113528
26 ĐỖ VĂN ĐỨC BÍ THƯ ĐOÀN THANH NIÊN PHƯỜNG 0325271234
27 TRẦN THỊ HỒNG NHUNG CÁN BỘ TỔ CHỨC ĐẢNG ỦY PHƯỜNG 0973193657
28 NGUYỄN THỊ NGỌC LIỄU CÁN BỘ PHỤ TRÁCH DSKHHGD-BĐGTE PHƯỜNG 0398864089
29 NGUYỄN THỊ THÚY CHỦ TỊCH HỘI NGƯỜI CAO TUỔI PHƯỜNG 0906029675
30 NGUYỄN THỊ MINH HẬU THỦ QUỸ - VĂN THƯ - LƯU TRỮ 0836405691
31 VÕ THÙY TRANG PHÓ CHỦ TỊCH ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM PHƯỜNG 0908081104
32 PHẠM LÊ TRÂN CÁN BỘ PHỤ TRÁCH TIẾP CÔNG DÂN 0937586569
33 NGUYỄN THỊ QUỲNH CÁN BỘ PHỤ TRÁCH TIẾP CÔNG DÂN 0968541617
34 PHẠM CÔNG SỬ CÁN BỘ TỔNG HỢP 0986238639
35 ĐẶNG ĐÌNH ĐỨC PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM PHỤ TRÁCH KHU PHỐ 1, 1A 0903347289
36 NGUYỄN NGỌC DUY PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM PHỤ TRÁCH KHU PHỐ 2, 2A 0932789828
37 NGUYỄN TRẦN TẤN PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM PHỤ TRÁCH KHU PHỐ 3, 3A 0914688412
38 MAI VĂN ĐỨC PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM PHỤ TRÁCH KHU PHỐ 4, 5 0989024908
39 NGUYỄN THỊ THANH THÚY TRƯỞNG KHU PHỐ 1 0909504075
40 LƯ TRÀ VINH CẢNH SÁT KHU VỰC KHU PHỐ 1 (PHỤ TRÁCH TỔ DÂN PHỐ 17, 18) 0966747709
41 HUỲNH HOÀNG VŨ CẢNH SÁT KHU VỰC KHU PHỐ 1 (PHỤ TRÁCH TỔ DÂN PHỐ 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17A, 17B) 0909738386
42 NGUYỄN THỊ MỸ NƯƠNG TRƯỞNG KHU PHỐ 1A 0909924383
43 TRẦN THANH DŨNG CẢNH SÁT KHU VỰC KHU PHỐ 1A (PHỤ TRÁCH TỔ DÂN PHỐ 1, 2, 3, 4, 5, 6A, 7A) 0909152452
44 BÀNH THIỆN PHONG CẢNH SÁT KHU VỰC KHU PHỐ 1A (PHỤ TRÁCH TỔ DÂN PHỐ 6, 7, 8B) 0907385839
45 ĐỖ ANH TÚ CẢNH SÁT KHU VỰC KHU PHỐ 1A (PHỤ TRÁCH TỔ DÂN PHỐ 8, 8A, 9) 0936312316
46 NGUYỄN THỊ MỸ HÀ TRƯỞNG KHU PHỐ 2 0985582273
47 LÊ DUY HƯNG CẢNH SÁT KHU VỰC KHU PHỐ 2 (PHỤ TRÁCH TỔ DÂN PHỐ 10, 10A, 17, 18, 19, 20, 21) 0962222911
48 TRẦN ĐÌNH HIẾU CẢNH SÁT KHU VỰC KHU PHỐ 2 (PHỤ TRÁCH TỔ DÂN PHỐ 13, 15, 15A, 16) 0943702903
49 NGUYỄN MINH TUỆ CẢNH SÁT KHU VỰC KHU PHỐ 2 (PHỤ TRÁCH TỔ DÂN PHỐ 11, 12, 13A, 14) 0907138559
50 ĐINH NGỌC VÂN TRƯỞNG KHU PHỐ 2A 0918148818
51 NGUYỄN TRỌNG HẢI ĐĂNG CẢNH SÁT KHU VỰC KHU PHỐ 2A 0977013968
52 LÊ VĂN RẪY TRƯỞNG KHU PHỐ 3 0903885077
53 NGUYỄN VĂN TIẾN CẢNH SÁT KHU VỰC KHU PHỐ 3 (PHỤ TRÁCH TỔ DÂN PHỐ 2, 3, 3A, 4, 5) 0948332199
54 NGÔ VĂN LỰC TRƯỞNG KHU PHỐ 3A 0909597730
55 NGUYỄN HỮU THIỆN CẢNH SÁT KHU VỰC KHU PHỐ 3A (PHỤ TRÁCH TỔ DÂN PHỐ 6, 7, 8, 8A, 9, 10) 0767143755
56 TÔ MINH HÙNG CẢNH SÁT KHU VỰC KHU PHỐ 3A (PHỤ TRÁCH TỔ DÂN PHỐ 11, 12, 13, 14A, 14, 15, 16, 16A) 0903748420
57 CHÂU VĂN TUẤN TRƯỞNG KHU PHỐ 4 0909576006
58 TRỊNH MINH QUANG CẢNH SÁT KHU VỰC KHU PHỐ 4 (PHỤ TRÁCH TỔ DÂN PHỐ 7, 7A, 8, 9, 10, 11) 0903382219
59 NGUYỄN TẤN LỘC CẢNH SÁT KHU VỰC KHU PHỐ 4 (PHỤ TRÁCH TỔ DÂN PHỐ 1, 2, 3, 4, 5, 5A, 6) 0902367327
60 VÕ VĂN DIỆP TRƯỞNG KHU PHỐ 5 0919977897
61 ĐOÀN SƠN TRÀ CẢNH SÁT KHU VỰC KHU PHỐ 5 (PHỤ TRÁCH TỔ 3, 4, 5) 0962063325
62 TRẦN THANH NHÂN CẢNH SÁT KHU VỰC KHU PHỐ 5 (PHỤ TRÁCH TỔ DÂN PHỐ 1, 2, 14, 15, 16, 17, 18) 0906022575
63 TRẠM Y TẾ PHƯỜNG ĐÔNG HƯNG THUẬN 028.38912587
64 NGUYỄN MINH THÀNH TRƯỞNG TRẠM Y TẾ PHƯỜNG ĐÔNG HƯNG THUẬN 0976498869