Từ ngày 01/6/2020, UBND phường Đông Hưng Thuận thực hiện công khai các công trình đăng ký khởi công xây dựng mới, sửa chữa trên cổng dịch vụ công trực tuyến, vui lòng liên hệ 028.37152901 để được hỗ trợ!
HOTLINE: (028)37.152.901

DANH SÁCH CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG THÁNG 06/2020 - 07/2020

STT Địa chỉ Nội dung Ngày thông báo Tải về
1 ĐINH QUANG TIẾN
ĐC:1/6 Đông Hưng Thuận 10B
xây dựng theo GPXD số 2691/GPXD-UBND ngày 09/6/2020 (1 trệt, 3 lầu, kết cấu: khung sàn BTCT, tường gạch, mái BTCT) 03/07/2020
2 NGUYỄN ĐÌNH SĨ
ĐC:30/8 ĐHT 10
xây dựng theo GPXD số 3019/GPXD-UBND ngày 24/06/2020 (1 trệt 1 lầu, kết cấu: khung sàn BTCT, tường gạch, mái BTCT + tôn) 25/06/2020
3 PHẠM THỊ HUỆ
ĐC:503/13 Nguyễn Văn Qúa
xây dựng theo GPXD số 1359/GPXD-UBND ngày 19/3/2020 (1 trệt 2 lầu, kết cấu: khung sàn BTCT, tường gạch, mái BTCT) 24/06/2020
4 NGUYỄN THỊ HOA
ĐC:12/8 ĐHT08
xây dựng theo GPXD số 2930/GPXD-UBND ngày 18/6/2020 (1 trệt 2 lầu, kết cấu: khung sàn BTCT, tường gạch, mái BTCT) 23/06/2020
5 NGUYỄN THỊ KIM OANH
ĐC:12/5/11A Đông Hưng Thuận 8
xây dựng theo GPXD số 997/GPXD-UBND ngày 03032020 (1 trệt, 2 lầu, kết cấu: khung sàn BTCT, mái BTCT) 22/06/2020
6 NGUYỄN BÁ QUANG
ĐC:11/8/1/25 ĐHT17
Khung sàn BTCT, tường gạch, mái tôn, 03 tầng 19/06/2020
7 HUỲNH HỮU NGHĨA
ĐC:666/40/27/27 Nguyễn Văn Qúa
xây dựng theo GPXD số 1714/GPXD-UBND ngày 03/4/2020 (1 trệt, 2 lầu, kết cấu: khung sàn BTCT, tường gạch, mái BTCT) 18/06/2020
8 NGUYỄN BÁ QUANG
ĐC:11/8/1/25 ĐHT17
Xây dựng theo GPXD số 502/GPXD-UBND ngày 03/02/2020 (1 trệt, 2 lầu, kết cấu: khung sàn BTCT, tường gạch, mái tôn + mái lấy sáng) 17/06/2020
9 BÙI QUANG ĐẰNG
ĐC:296/26/12A
Xây dựng theo GPXD số 1534/GPXD-UBND ngày 26/3/2020 (1 trệt, 1 lửng, 2 lầu, kết cấu: khung sàn BTCT, tường gạch, mái BTCT) 17/06/2020
10 NGUYỄN VĂN ĐỘNG
ĐC:B173
xây dựng theo GPXD số 2437 ngày 28/5/2020 (1 trệt 2 lầu) 12/06/2020
11 NGUYỄN THỊ MỸ CHÂU
ĐC:
Theo GPXD số 2406/GPXD-UBND ngày 27/5/2020, kết cấu: Tường gạch, mái tôn, cột gạch 01/06/2020