Từ ngày 01/6/2020, UBND phường Đông Hưng Thuận thực hiện công khai các công trình đăng ký khởi công xây dựng mới, sửa chữa trên cổng dịch vụ công trực tuyến, vui lòng liên hệ 028.37152901 để được hỗ trợ!
HOTLINE: (028)37.152.901
- Từ ngày (ngày/tháng/năm):
- Đến ngày (ngày/tháng/năm):

DANH SÁCH CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG MỚI

  STT Địa chỉ Nội dung Ngày thông báo Tải về
  1NGUYỄN THỊ HUỆ
  ĐC:(Tổ ; khu phố 3A) (Tổ ; khu phố 3A)
  Kết cấu: Tường gạch, mái BTCT, khung sàn BTCT Số tầng: 309-07-2022
  2LÊ LAN PHƯƠNG
  ĐC:2 ĐHT29 (Tổ ; khu phố 5) (Tổ ; khu phố 5)
  KẾT CẤU: Tường gạch, mái BTCT, khung sàn BTCT SỐ TẦNG: 409-07-2022
  3NGUYỄN THỊ THÙY LINH
  ĐC:20/2B1 (Tổ ; khu phố 4) (Tổ ; khu phố 4)
  Kết cấu: Tường gạch, mái tôn, khung sàn BTCT Số tầng409-07-2022
  4BÙI THỊ GIÁ
  ĐC:41/3 (Tổ ; khu phố 1A) (Tổ ; khu phố 1A)
  Kết cấu: Tường gạch, mái BTCT, khung sàn BTCT Số tầng: 309-07-2022
  5ĐẶNG VĂN HOÀNG
  ĐC:MPN 11/1 (Tổ ; khu phố 4) (Tổ ; khu phố 4)
  KẾT CẤU: Tường gạch, mái tôn, khung sàn giả BTCT Số tầng: 209-07-2022
  6NGUYỄN THỊ VÂN
  ĐC:(Tổ ; khu phố 4) (Tổ ; khu phố 4)
  KẾT CẤU: TƯỜNG GẠCH, MÁI TÔN, KHUNG SÀN BTCT SỐ TẦNG: 506-07-2022
  7HOÀNG VĂN THẢO
  ĐC:112/23/3C NGUYỄN VĂN QUÁ (Tổ ; khu phố 5) (Tổ ; khu phố 5)
  KẾT CẤU: TƯỜNG GẠCH, MÁI BTCT, SÀN BTCT SỐ TẦNG:306-07-2022
  8NGUYỄN THỊ THUỲ ĐOAN
  ĐC:46 ĐHT 21 (Tổ ; khu phố 1A) (Tổ ; khu phố 1A)
  KẾT CẤU: TƯỜNG GẠCH, MÁI TÔN, SÀN GIẢ BTCT SỐ TẦNG: 1+LỬNG06-07-2022
  9VŨ THỊ HÀ
  ĐC:8/4A NGUYỄN VĂN QUÁ (Tổ ; khu phố 1) (Tổ ; khu phố 1)
  KẾT CẤU: TƯỜNG GẠCH, MÁI BTCT, SÀN BTCT SỐ TẦNG: 506-07-2022