Từ ngày 01/6/2020, UBND phường Đông Hưng Thuận thực hiện công khai các công trình đăng ký khởi công xây dựng mới, sửa chữa trên cổng dịch vụ công trực tuyến, vui lòng liên hệ 028.37152901 để được hỗ trợ!
HOTLINE: (028)37.152.901
- Từ ngày (ngày/tháng/năm):
- Đến ngày (ngày/tháng/năm):

DANH SÁCH CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG MỚI

  STT Địa chỉ Nội dung Ngày thông báo Tải về
  1NGUYỄN VĂN LƯƠNG
  ĐC:130/2/6 ĐHT02
  Kết cấu: khung sàn BTCT, tường gạch, mái BTCT; số tầng303/05/2021
  2LÃ NGỌC PHONG
  ĐC:232/33/1 ĐHT02
  kết cấu:Khung sàn BTCT, tường gạch, mái tôn; số tầng 303/05/2021
  3NGUYỄN VĂN LƯỢNG
  ĐC:91/4 ĐHT23
  Kết cấu:khung sàn BTCT, tường gạch, mái BTCT; số tầng 303/05/2021
  4NGUYỄN THỊ KIM HOÀNG
  ĐC:B193A
  Kết cấu: Khung sàn BTCT, tường gạch, mái tôn; số tầng 203/05/2021
  5NGUYỄN THỊ HÀO
  ĐC:
  kết cấu:Khung sàn BTCT, tường gạch, mái tôn; số tầng:124/04/2021
  6LÊ VĂN HOÀNG
  ĐC:
  Kết cấu: Khung sàn BTCT, tường gạch, mái BTCT+tôn; số tầng 324/04/2021
  7TRƯƠNG VĂN KHOÁI
  ĐC:
  Kết cấu: Khung sàn BTCT, tường gạch, mái BTCT dán ngói+mái tôn; số tầng 324/04/2021
  8LÊ TUẤN THANH
  ĐC:11/25 ĐHT 17
  Khung sàn BTCT, tường gạch, mái BTCT; số tầng 324/04/2021
  9NGUYỄN THỊ NGỌC HẠNH
  ĐC:165/33 TÔ KÝ
  KHUNG SÀN BTCT, TƯỜNG GẠCH, MÁI BTCT, SỐ TẦNG 424/04/2021
  10ĐỖ THỊ HOAN
  ĐC:21/5
  Kết cấu: tường gạch, mái BTCT, khung sàn BTCT, số tầng 324/04/2021
  11LÊ THỊ NGỌC TUYẾT
  ĐC:26/14 Nguyễn Văn Quá
  Kết cấu: Khung sàn BTCT, tường gạch, mái BTCT, số tầng 324/04/2021
  12LÊ THỊ MINH THY
  ĐC:48/16/5 ĐHT 14B
  Kết cấu:Khung sàn BTCT, tường gạch, mái BTCT+kính; số tầng 324/04/2021
  13ĐỖ THỊ SÍNH
  ĐC:98/5Bis Đông Hưng Thuận 17
  Kết cấu: Khung sàn BTCT, tường gạch, mái BTCT. Số tầng: 224/04/2021
  14NGUYỄN THỊ THANH QUANG
  ĐC:B270 TÔ KÝ
  kết cấu:Khung sàn BTCT, tường gạch, mái BTCT; số tầng 324/04/2021
  15PHẠM THỊ MY
  ĐC:MPN 481/16
  kết cấu: Khung sàn BTCT, tường gạch, mái BTCT; số tầng 424/04/2021
  16PHẠM THỊ CHIẾN
  ĐC:1005/2 Nguyễn Văn Quá
  kết cấu: tường gạch, sàn giả BTCT, mái tôn + BTCT07/04/2021
  17NGUYỄN THÀNH NAM
  ĐC:165/29 Tô Ký
  kết cấu: khung sàn BTCT, tường gạch, mái BTCT+ngói07/04/2021
  18ĐỖ THỊ THANH CA
  ĐC:200/4
  kết cấu: Khung sàn BTCT, tường gạch, mái tôn07/04/2021
  19NGUYỄN VĂN ĐOÀN
  ĐC:2023/32
  kết cấu: Khung sàn BTCT, tường gạch, mái BTCT; số tầng 407/04/2021
  20ĐINH QUÝ CHÂU
  ĐC:28/1/21
  Kết cấu: khung sàn BTCT, tường gạch, mái BTCT; số tầng 307/04/2021
  21CAO THỊ THANH THỦY
  ĐC:636/15
  kết cấu: khung sàng BTCT, tường gạch, mái ngói; số tầng 207/04/2021
  22CAO THỊ THANH THỦY
  ĐC:642/5 Nguyễn Văn Quá
  kết cấu: tường gạch, Khung sàn BTCT, mái BTCT; số tầng 207/04/2021
  23HUỲNH CÔNG BÚT
  ĐC:98/1A
  Kết cấu: Khung sàn BTCT, tường gạch, mái BTCT; số tầng 407/04/2021
  24TRẦN THÚY TRÂM
  ĐC:B375 BIS
  kết cấu: Khưng sàn BTCT, tường gạch, mái tôn; số tầng 207/04/2021
  25PHẠM THỊ LONG
  ĐC:C57
  kết cấu:khung sàn BTCT, tường gạch, mái tôn; số tầng 207/04/2021
  26PHẠM THỊ MINH CHÂU
  ĐC:17/91
  Kết cấu: tường gạch, mái tôn, sàn đúc giả; số tầng: 106/04/2021
  27NGÔ THỊ NGỌC LỆ
  ĐC:964/48 Nguyễn Văn Quá
  kết cấu: Khung sàn BTCT, tường gạch, mái BTCT; số tầng 406/04/2021