Từ ngày 01/6/2020, UBND phường Đông Hưng Thuận thực hiện công khai các công trình đăng ký khởi công xây dựng mới, sửa chữa trên cổng dịch vụ công trực tuyến, vui lòng liên hệ 028.37152901 để được hỗ trợ!
HOTLINE: (028)37.152.901
- Từ ngày (ngày/tháng/năm):
- Đến ngày (ngày/tháng/năm):

DANH SÁCH CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG MỚI

  STT Địa chỉ Nội dung Ngày thông báo Tải về
  1THẠCH HÀO
  ĐC:
  xây dựng mới kết cấu Khung sàn BTCT, tường gạch mái BTCT23/11/2020
  2NGUYỄN VĂN PHÁT
  ĐC:23/5
  xây dựng mới kết cấu: Khung sàn BTCT, tường gạch, mái tôn, số tầng 323/11/2020
  3LÊ VĂN MINH
  ĐC:38/75/7/2/9 ĐHT 11
  Xây dựng mới Khung sàn BTCT, tường gạch, mái tôn23/11/2020
  4VÕ VĂN LƯỢT
  ĐC:43/8c Nguyễn Văn Qúa
  xây dựng mới Kết cấu Khung sàn BTCT, tường gạch, mái BTCT, số tầng 323/11/2020
  5HOÀNG BÁ TRUNG
  ĐC:592/18
  Xây dựng mới móng cột BTCT, tường gạch, mái tôn23/11/2020
  6PHÙNG VĂN NGÃI
  ĐC:8/11 ĐHT30
  sửa chữa cải tạo nâng tầng, kết cấu:khung sàn BTCT, tường gạch mái BTCT, số tầng323/11/2020
  7NGUYỄN VĂN BẢO
  ĐC:89/4B1
  xây dựng mới kết cấu công trình Khung sàn BTCT, tường gạch mái tô; số tầng 223/11/2020
  8VÕ VĂN NHÂN
  ĐC:36 ĐHT 19
  Xây dựng theo giấy phép số 5117/GPXD-UBND ngày 13/10/2020, kết cấu công trình kết cấu tường gạch, mái BTCT+mái lấy sáng, khùng sàn BTCT 30/10/2020
  9TRƯƠNG XUÂN TIẾN
  ĐC:5/4 Nguyễn Văn Quá
  giấy phép sữa chữa cải tạo nhà ở số 4545/GPXD-UBND ngày 10/9/2020 nâng tầng 230/10/2020
  10TRẦN VĂN QUAN
  ĐC:
  Xây dựng nhà ở theo GPXD số 3565/GPXDT-UBND ngày 21/7/2020 (01 trệt, 01 lửng, 1 lầu, kết cấu: khung sàn BTCT, tường gạch, mái BTCT)29/10/2020
  11NGUYỄN THỊ HIỆP
  ĐC:477 Nguyễn Văn Qúa
  Xây dựng nhà theo GPXDT số 4430/GPXDT-UBND ngày 03/9/2020 (nhà trệt, kết cấu: móng cột BTCT, tường gạch, mái BTCT)29/10/2020
  12TRẦN ĐÌNH HUY
  ĐC:B312 Bis
  Xây dựng nhà ở theo GPXD số 4202/GPXD-UBND ngày 25/8/2020 và GPĐC số 5044/GPXD-UBND ngày 09/10/2020 (1 trệt, 2 lầu, kết cấu: móng BTCT, cột sắt, tường gạch, sàn đúc giả, mái tôn)22/10/2020
  13ĐẶNG THỊ HỢP
  ĐC:đất trống Nguyễn Văn Quá
  Xây dựng nhà ở theo GPXD số 5095/GPXD-UBND ngày 12/10/2020 (1 trệt, 1 lầu, kết cấu: móng cột BTCT, tường gạch, sàn đúc giả, mái tôn)20/10/2020
  14VÕ VĂN THÔNG
  ĐC:268/20 Nguyễn Văn Quá
  Công trình xây dựng mới theo GPXD số 4905/GPXD-UBND ngày 01/10/2020 quy mô 1 trệt 2 lầu, kết cấu khung sàn BTCT, tường gạch, mái BTCT+ tấm lấy sáng19/10/2020
  15BÙI VĂN KỲ
  ĐC:B384
  Xây dựng nhà ở theo GPXD số 2866/GPXDT-UBND ngày 15/6/2020 của Ủy ban nhân dân Quận 12( 1 trệt 1 lầu; kết cấu khung sàn BTCT, tường gạch, mái tôn) 16/10/2020
  16TRƯƠNG THỊ THANH THÚY
  ĐC:546/3
  Xây dựng nhà theo GPXD số 5045/GPXD-UBND ngày 09/10/2020 (1 trệt, 2 lầu, kết cấu: khung sàn BTCT, tường gạch, mái BTCT)14/10/2020
  17ĐỖ ANH DŨNG
  ĐC:B214 BIS
  Xây dựng nhà ở theo GPXD số 4144/GPXD-UBND ngày 20/8/2020 (1 trệt, 2 lầu, kết cấu: khung sàn BTCT, tường gạch, mái BTCT + ngói)01/10/2020