Từ ngày 01/6/2020, UBND phường Đông Hưng Thuận thực hiện công khai các công trình đăng ký khởi công xây dựng mới, sửa chữa trên cổng dịch vụ công trực tuyến, vui lòng liên hệ 028.37152901 để được hỗ trợ!
HOTLINE: (028)37.152.901
- Từ ngày (ngày/tháng/năm):
- Đến ngày (ngày/tháng/năm):

DANH SÁCH CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG MỚI

  STT Địa chỉ Nội dung Ngày thông báo Tải về
  1TRƯƠNG VĂN HÙNG
  ĐC:395/7
  Sửa chữa, cải tạo nhà ở theo GPXD số 4665/GPXD-UBND ngày 17/9/2020 (1 trệt, 2 lầu, kết cấu: khung sàn BTCT, tường gạch, mái BTCT + tôn), tăng diện tích trệt 11.5 m2, diện tích sàn sau khi sửa chữa, cải tạo 230.1m223/09/2020
  2LÊ THỊ HÒI
  ĐC:A138
  Xây dựng nhà ở theo GPXD số 4712/GPXD-UBND ngày 21/9/2020 (1 trệt, 2 lầu, kết cấu: khung sàn BTCT, tường gạch, mái BTCT)23/09/2020
  3NGUYỄN VĂN QUÂN
  ĐC:147A
  Xây dựng nhà ở theo GPXD số 1461/GPXDT-UBND ngày 24/3/2020 (1 trệt, 1 lầu, kết cấu: khung sàn BTCT, tường gạch, mái tôn)22/09/2020
  4PHẠM VĂN DẦN
  ĐC:37/6
  Xây dựng nhà ở theo GPXD số 3571/GPXD-UBND ngày 21/7/2020 (1 trệt, 2 lầu, kết cấu: khung sàn BTCT, tường gạch, mái tôn)22/09/2020
  5NGUYỄN ẢNH ĐĂNG
  ĐC:MPN 78/1C
  Xây dựng nhà ở theo GPXD số 4482/GPXD; 4463/GPXDT ngày 07/9/2020 (1 trệt, 2 lầu, kết cấu: khung sàn BTCT, tường gạch, mái BTCT)22/09/2020
  6VŨ THANH PHƯƠNG
  ĐC:1/5A
  xây dựng nhà theo GPXD số 4486/GPXD-UBND, 4485/GPXDT ngày 08/9/2020 (1 trệt, 1 lửng, 2 lầu, kết cấu: khung sàn BTCT, tường gạch, mái BTCT)17/09/2020
  7NGUYỄN THỊ THUYỀN
  ĐC:B157
  Xây dựng nhà theo GPXD số 2859/GPXD-UBND ngày 15/6/2020 (1 trệt, 2 lầu, kết cấu: khung sàn BTCT, tường gạch, mái tôn)17/09/2020
  8ĐOÀN VĂN XỨNG
  ĐC:338/16
  Xây dựng nhà ở theo GPXD số 4559/GPXD-UBND ngày 10/9/2020 (1 trệt, 3 lầu, kết cấu: khung sàn BTCT, tường gạch, mái BTCT)16/09/2020
  9NGUYỄN THIÊN THÀNH
  ĐC:
  Xây dựng nhà theo GPXD số 3599/GPXD-UBND ngày 22/7/2020 (1 trệt, 1 lửng, 2 lầu, kết cấu: khung sàn BTCT, tường gạch, mái BTCT)09/09/2020
  10NGUYỄN PHI LONG
  ĐC:Nguyễn Văn Quá
  Xây dựng nhà theo GPXD số 63/GPXD-UBND ngày 03/01/2020 (1 trệt, 1 lầu, kết cấu: khung sàn BTCT, tường gạch, mái BTCT)09/09/2020
  11ĐÀO VĂN HOẰNG
  ĐC:74/15 ĐHT12
  Xây dựng nhà theo giấy phép số 4347/GPXDT-UBND ngày 31/8/2020 (1 trệt, 1 lầu, kết cấu: khung sàn BTCT, tường gạch, mái tôn)03/09/2020
  12PHAN THỊ THANH HOA
  ĐC:106A ĐHT 23
  Xây dựng nhà theo GPXD số 3876/GPXD-UBND ngày 05/8/2020 (nhà trệt, kết cấu: khung sàn BTCT, tường gạch, mái BTCT + tôn)31/08/2020
  13ĐỖ VĂN THƯ
  ĐC:17/6 Bis ĐHT 30
  Xây dựng theo GPXD số 4180/GPXD-UBND ngày 24/8/2020 (1 trệt, 1 lầu, kết cấu: khung sàn BTCT, tường gạch, mái BTCT + tôn)31/08/2020
  14PHẠM VIẾT ĐẠT
  ĐC:29/26/9 Nguyễn Văn Qúa
  Xây dựng nhà theo GPXD số 4236/GPXD-UBND ngày 27/8/2020 (1 trệt, 1 lửng, 2 lầu, kết cấu: khung sàn BTCT, tường gạch, mái BTCT)31/08/2020
  15TRẦN THỊ NHAN
  ĐC:964/6 NVQ
  Sửa chữa, cải tạo nhà ở theo GPXD số 2990/GPXD-UBND ngày 23/6/2020 (1 trệt, 2 lầu, kết cấu: khung sàn BTCT, tường gạch, mái BTCT)31/08/2020
  16TRẦN ĐÌNH HUY
  ĐC:B312 Bis
  Xây dựng nhà theo GPXD số 4202/GPXD-UBND ngày 25/8/2020 (1 trệt, 2 lầu, kết cấu: móng BTCT, cột sắt, tường gạch, sàn đúc giả, mái tôn)31/08/2020
  17PHẠM THỊ HỢP
  ĐC:6A QL1A
  Xây dựng nhà theo GPXDT số 4199/GPXDT-UBND ngày 25/8/2020 (1 trệt, 1 lửng, kết cấu: móng cột BTCT, tường gạch, sàn đúc giả, mái tôn)27/08/2020
  18VÕ QUỐC HẢI
  ĐC:
  Sửa chữa, cải tạo nhà ở theo nội dung GPXD số 3172/GPXD-UBND ngày 02/7/2020 (1 trệt, 2 lầu, kết cấu: khung sàn BTCT, tường gạch, mái BTCT)19/08/2020
  19LÊ PHÚ THÀNH
  ĐC:232/54
  Xây dựng nhà ở theo GPXD số 3646/GPXD-UBND ngày 24/7/2020 (1 trệt, 3 lầu, kết cấu: Khung sàn BTCT, tường gạch, mái BTCT)17/08/2020
  20NGUYỄN ĐỨC THỊNH
  ĐC:627 Nguyễn Văn Qúa
  xây dựng nhà ở theo GPXD số 3986/GPXD-UBND ngày 10/8/2020 (1 trệt, 4 lầu, kết cấu: khung sàn BTCT, tường gạch, mái BTCT)17/08/2020
  21LÝ MỸ HƯƠNG
  ĐC:Nguyễn Văn Qúa
  Cải tạo, sửa chữa theo GPXD số 3686/GPXD-UBND ngày 28/7/2020 (1 trệt, 1 lầu, kết cấu: khung sàn BTCT, tường gạch, mái tôn)13/08/2020
  22TRẦN VĂN CHÂU
  ĐC:
  xây dựng nhà theo GPXD số 2009/GPXD-UBND ngày 04/5/2020 (1 trệt, 1 lửng, 2 lầu, kết cấu: Khung sàn BTCT, tường gạch, mái BTCT)12/08/2020
  23TRƯƠNG VĂN HIẾN
  ĐC:122 Tô Ký
  xây dựng theo GPXD số 3392/GPXD-UBND ngày 13/7/2020 (1 trệt, 2 lầu, kết cấu: khung sàn BTCT, tường gạch, mái tôn)04/08/2020
  24NGUYỄN THỊ THI
  ĐC:2/21
  xây dựng theo GPXD số 3307/GPXD-UBND ngày 08/7/2020 (1 trệt, 2 lầu, kết cấu: khung sàn BTCT, tường gạch, mái tôn)04/08/2020
  25DƯƠNG THỊ VÂN
  ĐC:2025/2C Quốc lộ 1A
  xây dựng theo GPXD số 3357/GPXD-UBND ngày 10/7/2020 (1 trệt, 1 lửng, 1 lầu, kết cấu: khung sàn BTCT, tường gạch, mái tôn)04/08/2020