Từ ngày 01/6/2020, UBND phường Đông Hưng Thuận thực hiện công khai các công trình đăng ký khởi công xây dựng mới, sửa chữa trên cổng dịch vụ công trực tuyến, vui lòng liên hệ 028.37152901 để được hỗ trợ!
HOTLINE: (028)37.152.901
- Từ ngày (ngày/tháng/năm):
- Đến ngày (ngày/tháng/năm):

DANH SÁCH CÔNG TRÌNH SỬA CHỮA NGUYÊN TRẠNG

  STT Địa chỉ Nội dung Ngày thông báo Tải về
  1ĐẶNG VĂN HÁT
  ĐC:74/15A ĐHT 12
  nâng nền, nâng mái13/08/2020
  2NGUYỄN THỊ XUÂN
  ĐC:21/3
  nâng nền, thay mái, gia cố lại hàng rào12/08/2020