Từ ngày 01/6/2020, UBND phường Đông Hưng Thuận thực hiện công khai các công trình đăng ký khởi công xây dựng mới, sửa chữa trên cổng dịch vụ công trực tuyến, vui lòng liên hệ 028.37152901 để được hỗ trợ!
HOTLINE: (028)37.152.901
- Từ ngày (ngày/tháng/năm):
- Đến ngày (ngày/tháng/năm):

DANH SÁCH CÔNG TRÌNH SỬA CHỮA NGUYÊN TRẠNG

  STT Địa chỉ Nội dung Ngày thông báo Tải về
  1ĐỖ ĐỨC CHÚC
  ĐC:
  nâng nền, nâng mái13/04/2021
  2NGUYỄN NAM CƯỜNG
  ĐC:
  nâng nền, nâng mái13/04/2021
  3PHẠM NGUYỄN PHƯƠNG VI
  ĐC:1134/19/41
  nâng nền, nâng mái13/04/2021
  4LÊ THỊ THU HẢI
  ĐC:280/1 ĐHT 02
  nâng nền, nâng mái13/04/2021
  5LÊ THỊ XUÂN NƯƠNG
  ĐC:38/75/7/2/19 ĐHT 11
  nâng nền, nâng mái13/04/2021